Δομημένη Καλωδίωση


Κάθε επιχείρηση, είτε μικρή είτε μεγάλη, χρειάζεται ένα οργανωμένο και ταξινομημένο σύστημα καλωδίωσης, με σκοπό να χρησιμοποιούνται σωστά και πλήρως όλες οι δικτυωμένες συσκευές.

Είτε πρόκειται για δικτυωμένες υπολογιστικές συσκευές (π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές), είτε τηλεπικοινωνιακές συσκευές, κάθε επιχείρηση θέλει να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς αστοχίες. Η ύπαρξη του κατάλληλου με πιστοποίηση rack αποτελεί εχέγγυο εκπλήρωσης αυτών των απαιτήσεων.

Share the project with others: